2410535363 6977635859 Μανδηλαρά 25Α, Λάρισα thaliatasou@yahoo.gr
hero image
 

 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό εργαστήριο Τάσου Δ. Θάλεια | Λάρισα

 

Ο έλεγχος ποιότητας είναι η διαδικασία με την οποία ελέγχεται η αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Διεξάγεται σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανόνες ορθής εργαστηριακής πρακτικής.

Ο έλεγχος ποιότητας χωρίζεται σε εσωτερικό, ο οποίος πραγματοποιείται από το εργαστήριό μας και εξωτερικό, που πραγματοποιείται από τρίτους.

 

 

Το εργαστήριό μας διαθέτει τα εξής κριτήρια αξιοπιστίας:
 
 
 


Η QMSCERT, διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους & πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, πιστοποιεί...

ΑΡΧΕΙΟ


Πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2015 από τον φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS AE με αρ. πιστοποιητικού 210518-1


Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος ΕΣΕΑΠ (Διεργαστηριακό Σχήμα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών Εργαστηρίων)


Αποδεικτικό Ορθής Διαχείρισης ΕΙΑ (Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων) για την προστασία του περιβάλλοντος.